Επικοινωνήστε
μαζί μας

Επικοινωνήστε με την εξειδικευμένη ομάδα της Protergia Charge με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

Protergia | Μαρίνου Αντύπα 11
Ν. Ηράκλειο Αττικής 141 21

Ε: emobility@protergia.gr
Τ:  +30 210 3448653